คิดฮอดปลาเข็ง - เฉลิมพล มาลาคำ Music Video for Free!

Top Music Videos


   

What do you think about this artist?

Fan Comments

ประภาศ วรรณะวิจิตร: ม่วนครับ

ถนอมพืมคต Nguen: คิดปลาเข็งแปลกว่าคิดถึงสาวๆๆๆ

บิลลี่ บิลลี่: ม่วนคัก

Somkhit Phansao: ผุบ่าวเหล้าขาวชอบใจมากมาย

ทองสุข เขตจักรวาล: เพระๆครับ

ทองสุข เขตจักรวาล: เพระๆครับ

นายบุญฝาก ดีดวงพันธ์: ชอบมาก

เอนก บุญมาก: ปลาเขงได้นำ้ฝนคักปานหยัง

เอนก บุญมาก: ราชาลูกทุ่งตัวจริงเสียงจริงสุดยอดจริงๆ

เอนก บุญมาก: เสียดายปลาเขงเด้

เอนก บุญมาก: คักหลายเด้

เอนก บุญมาก: นี่คือของจริง สุดยอดราชาลูกทุ่ง

นักต่อสู้ นักต่อสู้: ม่วนคักแท้เด้อเพลงนี่

Phommachanh Keophouthone: ม่วน

One Neung: ชอบคุณเฉลิมพลมากๆๆๆๆ.

Thinnapat Suksawab: ยาวๆลูกเดืยวเตันหน้าฮาน

Thinnapat Suksawab: มักหลายเด้อ

Thinnapat Suksawab: ยาวๆ

ชอบหมากคลับ นิค ไชยมี: ม่วนหายคลับ

Thanaporn Phosea: ชอบทุกเพลงค่ะ

Music Lyrics

Do you know the lyrics for this song?
Video Rating:
คิดฮอดปลาเข็ง - เฉลิมพล มาลาคำ 5 out of 5