Oromo Music, Hacaaluu Hundessa

Top Music Videos


   

What do you think about this artist?

Fan Comments

etyophiya Xavi: wawwww

love Ilove You: Hacalu Jabadhu bayye bareda anu human qabu watokko singodhu du.e abadusle ani sinrafadhu

Dibaabaa Fiixaa: Hundayyuu sirba kee nati tola,isaa akkana baay'een jaaladha.Haa caaluu keenya galatomi!!!!!

Werkaferaw Degarege: Nice song!!

lidu yasnake lij: I this song but I don't understand what he mean love. you. hachalu hudessa

Feyyisa Guta: galatoomi haacaaluu keenya artistii cimaa oromoo si jaalanna

Amarech Biniyam: woww

Addis Addis: I love Oromo Big respect

yordanos Hailu: ❤️cool❤️

Bidire Boy: Yeroo wallee kana dhagefadhuu immiman koo qabachuu hin danda,u akka akkoo koo itti nuu guddiftee yadadhaa

United Snakes of America: qabsaawaa Oromo

Mintesnot Banti: muziqa bereda gari!!

Meaza Bikila: etiifuu fii hacaaluu keep it up

Lelo Oromo: my fav song ever keep it up Lenccaa

keyranas sayida: good job hacaaluu keep it up ....

siifaan kunoo: sirboonni kee marti dhageefatamee ilaalamees hin quufama.umrii dheera siif hawwina nuti ilmaan oromootaa!!

Matison Guta: I love oromo Olaaanaa!!!!!!!

aster gebre: God is watching....the Master of all and will pay them accordingly. Those who are cruel to others will burn in hell and we have seen that time after time.

aster gebre: You are simply the best Hachalu...very proud of you! Amazing song and you delivered it well. I cried like a baby the first time I listened to it....reminded me of someone I really love and who has left this world. Wishing you continued success in your career. I hope we get to see you grow - you are a rising star! God bless you!

king hussle: the best song for ever

Music Lyrics

Do you know the lyrics for this song?
Video Rating:
Oromo Music, Hacaaluu Hundessa 5 out of 5