215_25 ปี สีเผือก คนด่านเกวียน_ตะเกียง Music Video for Free!

Top Music Videos


   

What do you think about this artist?

Fan Comments

Sep 14 2014 by Songs Tracker
เม็ดทราย สีเงิน: ทุกอย่างล้วนอนัตตา อย่าถืออัตตากันมากเลย มนุษย์ทั้งหลาย

Thongkrantana: ความจริงแห่งชีวิต

Punyawat Pipa: นี่คือ สัจธรรมของชีวิต ...ในโลกมนุษย์.

ต้น หล่มสัก: อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่แหละชีวิต

OLDSCHOOLTuN: สุดยอดของความหมายเลยครับ เพลงนี้

Linear algebra: I am don't good,But I can say something.this music talk about two lamp.The first is used to light of lamps.the second is used to decorate the room in the heavens.and the man are same too the lamps. I hope you can understand me.

Nat D'Max: สุดยอดครับ!!!

Memoriseable: very nice music ,i like freedom How i understand please someone transulattions many song very great.

ชัชวาล นาขุนทด: เพลงนี้สมัยผมยังเป็นเด้กวัยรุ่น จนร้องได้ครับ เพราะมากๆๆๆๆ คิดถึงน้าสีเผือก โคราช บ้านเองครับ (ตอนนี้น้าสีเผือกไปเป้นครูแล้ว)

Pornchita Cheenarak: เเค่ชาวตะเกียง ทุกคนน่ะครับ

เมธาวี พาพันธ์: ชอบครับ

รังสรรค์ อรชร: ฟังแล้วนึกถึงอดีต...

Suthis Yindeechay: ลึกเกินหยั่ง เปลวเทียนลับล่วงแท่งเทียนก็มอดมะลาย คุณค่าความหมายได้มอบสิ่งใดให้ไว้แทนตน

DuckChannel TH: เพราะๆทุกบทเพลงครับ

prajaksi joomjanta: บทเพลงแห่ง ชีวิต ที่มีความจริงล้วนๆ เพื่อชีวิต ถ่ายทอดผ่านวลีสั้นๆ ว่า ตะเกียง ขอบคุณผู้อัปโหลดมากครับ

ดวงกมล หุตารมณ์: ตะเกียง ///วิเศษหรือเปล่า อิอิ

Music Lyrics

Do you know the lyrics for this song?
Video Rating:
215_25 ปี สีเผือก คนด่านเกวียน_ตะเกียง 4.9 out of 5